Väder & Vind

Tenikprognos (rasp)

SMHI
YR
Windy
DMI

Vindmätare
Vägverkets vindmätare

Hästholmen (Omberg)

SMHI Observationer

Holfuy (sida med nästan all svensk vindmätare)

Brunstorp

Kleven

Ålleberg