Grundkurs

Grundkursen är det första steget att börja flyga skärm, kursen tar 2-4 dagar lite beroende på väder och vind.

Vi börjar med med teori och går igenom det viktigaste delarna ex flyglära, meteorologi, aerodynamik, licenssystem mm.
Teoridelen är ca 6-8 tim och varvas med praktiska delarna av kursen.

När de viktigaste delen av teorin är avklarad kan vi börja känna på grejerna. Vi går igenom utrustningen och bekantar oss med den.

Praktiska delen

Nu är det dags att lära sig balansera skärmen, enkelt beskrivet innebär det att man skall lära sig att få upp skärmen ovanför sig, hålla den där och lägga ner den på backen igen. Balansering/markhantering är en viktig del som även de erfarna piloterna tränar på.

När vi lärt oss att hantera skärmen på backen så är det dags för flygen, vi åker till en lämplig backe för dagens vindriktning och gör våra första flyg.

För att man skall få sin licens ”Student” skall man klarat av följande:
Utför minst 10 st flyg på ett säkert sätt
Klarat det teoretiska provet
och bedömas av instruktör som lämplig.

Under kursen får du låna utrustning av oss förutom kängor.
Hjälm kan man få ha egen om den är godkänd enligt
SS-EN 966 (luftsporthjälmar) eller SS-EN 1077 (alpina skidhjälmar)

Nu kan du bygga på men behörigheter som Hang, Bergsflyg, Bogsering